Teostame lamekatuste ehitus –ja renoveerimistöid:

 • Kahjustunud katuseosade ülesehitamine
 • Katusekaevude ja äravoolutorustiku väljavahetamine
 • Alarõhutuulutite paigaldamine
 • Katusekallete korrigeerimine
 • Soojustamine ja hüdroisolatsioonitööd
 • Parapettide ehitustööd
 • Korstnate renoveerimistööd
 • Plekitööd
 • Survepesutööd
 • Äravooluosade puhastamine ummistustest
 • Lumekoristus